COVID VÝROBKY RYCHLE A SPOLEHLIVĚ

Diabetes

Diabetes mellitus – cukrovka

Diabetes mellitus je nejrozšířenější metabolické onemocnění na světě.

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu.

Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

V České republice trpělo v roce 2011 tímto onemocněním cca 800.000 lidí, z toho se více jak 226.000 lidí léčilo inzulínem.

Cukrovka se léčí buď inzulinem nebo tabletami podávanými perorálně, popř. dietou. Inzulín je hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze obsažené v krvi vstup do buněk, v buňkách je glukóza štěpena na jednodušší látky, přičemž se uvolňuje energie. Proto je hlavním projevem diabetu zvýšená koncentrace glukózy v krvi a nedostatek energie (z toho však nevyplývá, že by diabetik měl neustále zvýšenou glykemii).

Typické příznaky cukrovky jsou:

  • Žíznivost
  • Zvýšené močení
  • Únava, vyčerpanost
  • Výrazná ztráta hmotnosti
  • Zánětlivost pokožky, svědění
  • Špatné hojení ran

Při jakémkoliv podezření byste měli ihned kontaktovat lékaře. Na následujících stránkách naleznete množství informací týkajících se cukrovky.

Bohumil Klepl o cukrovce

Více informací…